Ludzas novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts
644.iecirknis - NIRZAS BIBLIOTĒKA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
JEVGENIJA KUŠČA
3
5
4
2
SERGEJS BOGDANOVS
4
3
5
3
ALEKSANDRS JAKIMOVS
3
4
5
4
IGORS LAPŠOVS
4
4
4
5
ZINAĪDA BULIGA
3
4
5
6
ARTEMIJS DOBROVOĻSKIS
4
4
4
7
VALĒRIJS PETROVSKIS
4
3
5
8
VALENTĪNA LUKINA
4
4
4
9
VALĒRIJS DZEVALTOVSKIS
4
3
5
10
OLGA PETROVA
5
3
4
11
STASS ASTAŠEVS
4
3
5
12
ĒRIKS MICKĀNS
3
5
4
13
VLADIMIRS VENGRA
3
4
5
14
VOLDEMĀRS DIBAŅINS
5
3
4
15
ANATOLIJS LISOVECS
4
3
5
16
AINA FJODOROVA
5
2
5
17
ALBĪNA BOKIŠA
4
3
5
18
JURIJS SUPOVS
5
3
4