Ludzas novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts
645.iecirknis - PAGASTA PADOME


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
JEVGENIJA KUŠČA
7
1
0
2
SERGEJS BOGDANOVS
6
2
0
3
ALEKSANDRS JAKIMOVS
7
1
0
4
IGORS LAPŠOVS
7
1
0
5
ZINAĪDA BULIGA
6
2
0
6
ARTEMIJS DOBROVOĻSKIS
8
0
0
7
VALĒRIJS PETROVSKIS
8
0
0
8
VALENTĪNA LUKINA
8
0
0
9
VALĒRIJS DZEVALTOVSKIS
8
0
0
10
OLGA PETROVA
5
3
0
11
STASS ASTAŠEVS
8
0
0
12
ĒRIKS MICKĀNS
8
0
0
13
VLADIMIRS VENGRA
6
2
0
14
VOLDEMĀRS DIBAŅINS
8
0
0
15
ANATOLIJS LISOVECS
8
0
0
16
AINA FJODOROVA
8
0
0
17
ALBĪNA BOKIŠA
8
0
0
18
JURIJS SUPOVS
8
0
0