Ludzas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts
632.iecirknis - TAUTAS NAMS


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
VALENTĪNA LAZOVSKA
26
6
12
2
LOLITA GREITĀNE
37
5
2
3
ANATOLIJS STJADE
36
4
4
4
AIVARS MEIKŠĀNS
40
3
1
5
IGORS AFANASJEVS
40
2
2
6
ANTOŅINA SJAKSTE
39
4
1
7
VALENTĪNA SMIRNOVA
8
36
0
8
ELEONORA OBRUMĀNE
42
2
0
9
MĀRIS LOSĀNS
42
2
0
10
AIVARS KĀRKLIŅŠ
40
3
1
11
AINA PETROVSKA
42
2
0
12
IMANTS BOGOMOLS
36
7
1
13
AIVARS PAULINS
42
1
1
14
LARISA GUDKOVA
42
2
0
15
LIJA KAIROVA
42
2
0
16
MĀRĪTE LIPSKA
41
3
0
17
ALVIS BUDREVIČS
42
2
0