Ludzas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts
639.iecirknis - TAUTAS NAMS


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
VALENTĪNA LAZOVSKA
109
6
104
2
LOLITA GREITĀNE
98
2
119
3
ANATOLIJS STJADE
98
5
116
4
AIVARS MEIKŠĀNS
4
212
3
5
IGORS AFANASJEVS
99
5
115
6
ANTOŅINA SJAKSTE
97
4
118
7
VALENTĪNA SMIRNOVA
115
5
99
8
ELEONORA OBRUMĀNE
113
4
102
9
MĀRIS LOSĀNS
97
3
119
10
AIVARS KĀRKLIŅŠ
99
2
118
11
AINA PETROVSKA
101
3
115
12
IMANTS BOGOMOLS
111
4
104
13
AIVARS PAULINS
98
2
119
14
LARISA GUDKOVA
100
5
114
15
LIJA KAIROVA
100
2
117
16
MĀRĪTE LIPSKA
97
4
118
17
ALVIS BUDREVIČS
102
2
115