Ludzas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts
644.iecirknis - NIRZAS BIBLIOTĒKA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
VALENTĪNA LAZOVSKA
63
17
14
2
LOLITA GREITĀNE
38
50
6
3
ANATOLIJS STJADE
25
59
10
4
AIVARS MEIKŠĀNS
82
4
8
5
IGORS AFANASJEVS
81
3
10
6
ANTOŅINA SJAKSTE
23
65
6
7
VALENTĪNA SMIRNOVA
81
2
11
8
ELEONORA OBRUMĀNE
83
1
10
9
MĀRIS LOSĀNS
82
1
11
10
AIVARS KĀRKLIŅŠ
84
0
10
11
AINA PETROVSKA
82
2
10
12
IMANTS BOGOMOLS
78
5
11
13
AIVARS PAULINS
83
1
10
14
LARISA GUDKOVA
83
0
11
15
LIJA KAIROVA
82
2
10
16
MĀRĪTE LIPSKA
82
2
10
17
ALVIS BUDREVIČS
81
2
11