Ludzas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts
645.iecirknis - PAGASTA PADOME


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
VALENTĪNA LAZOVSKA
5
11
1
2
LOLITA GREITĀNE
13
2
2
3
ANATOLIJS STJADE
11
0
6
4
AIVARS MEIKŠĀNS
11
1
5
5
IGORS AFANASJEVS
7
1
9
6
ANTOŅINA SJAKSTE
11
1
5
7
VALENTĪNA SMIRNOVA
11
0
6
8
ELEONORA OBRUMĀNE
14
0
3
9
MĀRIS LOSĀNS
10
0
7
10
AIVARS KĀRKLIŅŠ
12
0
5
11
AINA PETROVSKA
12
1
4
12
IMANTS BOGOMOLS
13
0
4
13
AIVARS PAULINS
13
1
3
14
LARISA GUDKOVA
7
8
2
15
LIJA KAIROVA
11
0
6
16
MĀRĪTE LIPSKA
8
0
9
17
ALVIS BUDREVIČS
12
0
5