Ludzas novada dome
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
deputātu kandidātu saraksts
645.iecirknis - PAGASTA PADOME


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
BORISS KOZLOVS
74
14
35
2
JURIS ATSTUPENS
72
24
27
3
KSENIJA MIKLAŠEVIČA
78
12
33
4
EDGARS MEKŠS
45
63
15
5
ARTURS ISAKOVIČS
19
85
19
6
ILGA MIKIJANSKA
88
2
33
7
INĀRA KONOVALOVA
79
7
37
8
VLADIMIRS MARUDENOKS
92
0
31
9
DZIDRA DUKŠTA
88
4
31
10
LINA ZMIČEREVSKA
90
2
31
11
INGA PRIKULE
92
4
27
12
JEVĢĒNIJS SLIŠĀNS
88
5
30
13
JĀNIS CIRMANS
92
5
26
14
GEORGIJS MARTUŽENOKS
91
1
31
15
VIESTURS RANCĀNS
90
7
26
16
ANDRIS VALEINIS
93
2
28
17
DĀVIS BARKĀNS
90
3
30
18
ARNOLDS JAKUPĀNS
91
1
31