Kārsavas novada dome
PARTIJA "LPP/LC"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
PĒTERIS LAGANOVSKIS
176
227
75
687
1
Ievēlēts
3
EDGARS PUKSTS
277
125
76
584
2
Ievēlēts
10
SILVIJA JAUDZEMA
343
72
63
544
3
Ievēlēts
2
ANATOLIJS POSREDŅIKOVS
332
64
82
517
4
5
ERNESTS RINKEVIČS
314
72
92
515
5
11
VIKTORS INDRIČĀNS
357
49
72
512
6
9
VERA KRIŠĀNE
345
54
79
510
7
4
VAIRA ŠICĀNE
368
39
71
503
8
7
SKAIDRĪTE STRODE
362
37
79
493
9
15
ZOFIJA RITIŅA
361
35
82
488
10
16
JĀNIS STAFECKIS
354
37
87
485
11
8
JĀNIS BUĻS
360
30
88
477
12
6
ALEKSANDRS KAMŠS
364
21
93
463
13
14
NADEŽDA BARKĀNE
363
21
94
462
14
13
ANDRIS ČOIČS
362
21
95
461
15
17
GERTA RUPAINE
380
11
87
459
16
18
ZIGMĀRS POIKĀNS
361
20
97
458
17
12
GUNTIS RASIMS
345
23
110
448
18