Kārsavas novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ARVĪDS URTĀNS
262
360
102
1052
1
Ievēlēts
3
INESE NAGLE
412
196
116
874
2
Ievēlēts
8
INTA OSTROVSKA
422
169
133
830
3
Ievēlēts
5
ANITA VORKALE
393
176
155
815
4
Ievēlēts
4
TĀLIS MŪRNIEKS
451
146
127
813
5
12
GUNĀRS BLUSS
455
124
145
773
6
10
INGUNA PAŠĀNE
489
101
134
761
7
13
INTA RANCĀNE
475
105
144
755
8
9
SVETLANA SPRUKTE
479
97
148
743
9
14
ANITA ŠARKOVSKA
477
96
151
739
10
2
INĀRA NAGLE
480
85
159
720
11
7
OSKARS PETINENS
448
97
179
712
12
11
ARMĪNS URTĀNS
492
75
157
712
13
15
AGNESE MEDNE
503
62
159
697
14
17
ĒRIKS RUSINS
509
59
156
697
15
18
VALDIS SUTRA
512
50
162
682
16
16
NIKOLAJS NIKUĻINS
497
44
183
655
17
6
JEĻENA TRUHANOVA
500
41
183
652
18