Kārsavas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
SANDRA PALMA
100
59
33
249
1
Ievēlēts
2
ANATOLIJS ANISIMOVS
92
62
38
247
2
9
ANDRIS ĻUBKA
108
49
35
237
3
4
PĒTERIS ZAČS
104
48
40
231
4
11
VALDIS NAGLIS
117
33
42
214
5
13
INTA ADAMOVIČA
125
29
38
214
6
10
ANTONS KUŠNERS
119
31
42
212
7
14
JĀNIS NOVIKOVS
125
27
40
210
8
3
INTA NOGDA
131
22
39
206
9
16
ILONA BRENCE
139
17
36
204
10
6
JĀNIS KAŠS
114
28
50
201
11
17
TOMS BARKĀNS
119
24
49
198
12
12
JĀNIS JAKIMOVS
131
17
44
196
13
7
LIGITA JUPATOVA
130
17
45
195
14
8
ANITA NOVICKA
127
17
48
192
15
5
MIHAILS KUZŅECOVS
132
14
46
191
16
15
DAINIS JEZUPOVS
127
16
49
190
17
18
ZINAĪDA LAGANOVSKA
91
17
84
156
18