Rēzeknes novada dome
"JAUNAIS LAIKS", "PILSONISKĀ SAVIENĪBA", "TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
MONVĪDS ŠVARCS
1087
1625
373
4667
1
Ievēlēts
3
LĪVIJA PLAVINSKA
1786
650
649
3416
2
Ievēlēts
6
JĀNIS TROŠKA
2006
517
562
3370
3
Ievēlēts
7
ZINAĪDA SKREDELE
1940
512
633
3294
4
Ievēlēts
4
ARVĪDS DUNSKIS
1977
478
630
3263
5
Ievēlēts
11
VILIS DEKSNIS
2070
420
595
3240
6
Ievēlēts
5
VOLDEMĀRS DEKSNIS
2079
351
655
3111
7
2
INĀRA ŠINDARJOVA
1922
340
823
2932
8
14
IVARS IGAUNIS
2208
196
681
2930
9
19
ARSENIJS AKSJONOVS
2206
197
682
2930
10
20
ERNESTS KLĪDZĒJS
2295
150
640
2925
11
9
DAINIS VIĻUMS
2219
184
682
2917
12
10
ŽANIS FELDMANIS
2235
171
679
2907
13
12
ELMĀRS KOTĀNS
2209
183
693
2905
14
8
AIGARS RUNČIS
2094
217
774
2858
15
17
ALDIS CIUKMACIS
2250
128
707
2836
16
18
VIKTORS VASIĻEVSKIS
2206
148
731
2832
17
13
VINERA DIMPERE
2242
128
715
2828
18
15
AIVARS VIGUPS
2279
100
706
2809
19
16
ZINAIDA BODŽA
2280
75
730
2760
20