Viļānu novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
9
JĀNIS STAFECKIS
97
51
42
227
1
Ievēlēts
11
ANITA STROŽEVA
113
43
34
227
2
10
AIJA KAZĀKA
113
37
40
215
3
5
ILGA GEDUŠEVA
113
36
41
213
4
12
MARIJA SVILĀNE
104
39
47
210
5
1
INA DŪDA
86
47
57
208
6
2
GUNĀRS UPENIEKS
98
41
51
208
7
3
ANDRIS PELŠS
105
37
48
207
8
7
INĀRA KRAVALE
109
35
46
207
9
15
ILZE DŪDA-ČAČA
116
29
45
202
10
8
SARMĪTE CAKULE
111
30
49
199
11
4
VERNERS LINIŅŠ
106
29
55
192
12
13
EDGARS VULĀNS
115
22
53
187
13
17
INĀRA GRIETIŅA
129
14
47
185
14
14
ARTŪRS ĀBOLIŅŠ
124
12
54
176
15
6
NATĀLIJA MARKELOVA
119
14
57
175
16
16
TATJANA ZOLOVA
121
10
59
169
17
18
VADIMS VETUHS
125
3
62
159
18