Skrundas novada dome
"LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
ALDONA ZĪDERE
63
80
21
250
1
Ievēlēts
8
MĀRIS ANDERSONS
81
67
16
242
2
1
INGA RENCE-REMTE
70
72
22
241
3
7
VITA EGLĪTE
87
56
21
226
4
13
KRISTAPS ŠPELS
99
50
15
226
5
9
OSKARS ZAĻKALNS
98
47
19
219
6
11
ARTIS DZIEMIDS
105
42
17
216
7
4
DAINIS EISAKS
96
46
22
215
8
3
LIGITA ZAVICKA
74
56
34
213
9
10
SARMĪTE GEINE
100
41
23
209
10
12
DACE MICKUS
104
39
21
209
11
6
INGRĪDA STRAZDIŅA
95
42
27
206
12
15
ANDIS DAUBARIS
106
33
25
199
13
5
LĪVIJA ANCĀNE
103
33
28
196
14
14
ANTA STORĶE
99
35
30
196
15