Skrundas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
5
IVARS GRUNDMANIS
96
47
23
245
1
Ievēlēts
3
DZINTRA VEĢE
79
55
32
244
2
Ievēlēts
2
BIRUTA LIEPA
97
41
28
234
3
4
ALDIS ZALGAUCKIS
103
38
25
234
4
7
GUNTARS DREIMANIS
99
40
27
234
5
9
VIJARS REIHLERS
105
37
24
234
6
11
JANA KOZJURA
110
34
22
233
7
1
ILGVARS VEĻIKA
76
45
45
221
8
10
EGITA KURME
119
20
27
214
9
12
ĒRIKS PACULS
113
21
32
210
10
15
AINĀRS BRENCIS
118
18
30
209
11
8
ZANE EGLĪTE
107
21
38
204
12
6
ANDA VĪTOLA
97
24
45
200
13
13
HELMUTS KALNIŅŠ
119
9
38
192
14
14
OSKARS ZONIŅŠ
114
11
41
191
15