Aizputes novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
ARTIS ČANDERS
336
551
34
1658
1
Ievēlēts
1
MĀRA VĒTRA
397
338
186
1293
2
Ievēlēts
13
ANITA PELUDE
614
175
132
1184
3
Ievēlēts
7
ANITA LEIMANTE
588
187
146
1182
4
Ievēlēts
14
EGILS RŪTENBERGS
638
154
129
1166
5
6
LIVETA SPRŪDE
589
178
154
1165
6
10
INTA PUTNIŅA
638
127
156
1112
7
9
BIRUTA KONRĀDE
656
116
149
1108
8
5
ANITA ALKSNE
650
113
158
1096
9
4
ROLANDS KLĒFELDS
622
118
181
1078
10
16
INTA RUDZĪTE
668
84
169
1056
11
12
AINA CĒRMANE
667
84
170
1055
12
15
VARIS KLĒFELDS
648
83
190
1034
13
3
GITA OZOLA
671
69
181
1029
14
8
GUNTIS REĶĒNS
684
59
178
1022
15
11
INITA OZOLA
705
45
171
1015
16