Durbes novada dome
"JAUNAIS NOVADS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ULDIS STRAZDS
73
257
28
697
1
Ievēlēts
3
MAIJA LANKUPA
197
142
19
591
2
Ievēlēts
9
DAIRA VEILANDE
242
80
36
512
3
Ievēlēts
2
EDMANS SLIŠĀNS
242
74
42
500
4
Ievēlēts
10
ILGONIS SPRŪDS
250
65
43
490
5
7
ZIGMUNDS KAPELIS
229
75
54
489
6
5
VIJA ŠULME
248
65
45
488
7
11
IVETA ANSONE
271
52
35
485
8
4
ZIGURDS LIPARTS
254
55
49
474
9
6
EDVĪNS STONIS
293
32
33
467
10
14
JĀNIS KĻAVA
272
40
46
462
11
8
DZINTRA KADEĢE
283
34
41
461
12
12
RUTA HŪNA
284
26
48
446
13
13
EDGARS JAKUBAUSKIS
296
16
46
438
14
15
INDRA DĀVIDSONE
261
27
70
425
15