Durbes novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(12)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JURIS DĪCMANIS
25
38
5
115
1
Ievēlēts
5
SALVIS ŠĶUBURS
43
18
7
93
2
3
ĢIRTS DĪCMANIS
38
20
10
92
3
8
KRISTĪNE ŽĪGURE
46
15
7
90
4
11
INGŪNA VĪTOLA
54
11
3
90
5
7
ROLANDS SILIŅŠ
49
13
6
89
6
12
ĀRIJA BRŪVERE
45
15
8
89
7
4
KRISTĪNE BRUZULE
47
12
9
85
8
9
IMANTS KALVĀNS
52
9
7
84
9
2
SOLVITA HORNA
49
10
9
83
10
6
ARVILS VENTASKRASTS
54
7
7
82
11
10
LINDA SOROKINA
56
5
7
80
12