Durbes novada dome
PAR IZGLĪTĪBU, SOCIĀLO DROŠĪBU, TRADĪCIJĀM UN GLUDIEM CEĻIEM NOVADĀ.
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ANDREJS RADZEVIČS
24
67
11
177
1
Ievēlēts
8
RITA JAUNSKUNGA
56
28
18
131
2
12
GUNITA BRIEDE
58
23
21
123
3
4
ANDRIS VAIVARS
67
14
21
114
4
9
GUNTA MAZDRĒVICA
58
18
26
113
5
5
LELDE LŪKA-ŠVEIDA
72
10
20
111
6
2
DZINTRA LIDIJA LĀCE
71
9
22
108
7
3
EVIJA KOPŠTĀLE
71
9
22
108
8
6
INĀRA SAVEĻJEVA
73
8
21
108
9
15
JĀNIS STONIS
69
10
23
108
10
7
GUNDEGA VĒSMIŅA
74
7
21
107
11
11
ILZE FELDMANE
71
7
24
104
12
14
GUNTA ZARA
80
2
20
103
13
13
GUNA SKRODERĒNA
74
4
24
101
14
10
SINTIJA GRASMANE
66
7
29
99
15