Grobiņas novada dome
PARTIJA "LPP/LC"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JĀNIS NEIMANIS
152
663
22
1692
1
Ievēlēts
2
GUNTA KONOPĻEVA
535
180
122
1109
2
Ievēlēts
8
LAILA URBĀNE
611
139
87
1103
3
Ievēlēts
17
EGILS JUCEVIČS
601
131
105
1077
4
Ievēlēts
3
NORMUNDS BRUCIS
649
105
83
1073
5
5
INESE PUMPURE
650
85
102
1034
6
10
GINTS PLOSTNIEKS
684
64
89
1026
7
13
GINTS GRIEZĪTIS
671
70
96
1025
8
11
GUNTA JANSONE
704
42
91
1002
9
4
NIKOLAJS PUŠŅICKIS
659
63
115
999
10
9
TĀLIVALDIS DOBELMANIS
705
40
92
999
11
18
GUNTA LIEPA
689
48
100
999
12
7
LINDA ŠMIUKŠE
702
41
94
998
13
6
INGA ZANDBERGA
703
40
94
997
14
12
ALDIS BALCERIS
681
50
106
995
15
15
MIERVALDIS LĒVALDS
720
20
97
974
16
14
IMANTS STRAUTS
721
15
101
965
17
16
HARIJS POPROCKIS
558
94
185
960
18