Grobiņas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
GENADIJS JEFIMOVS
187
140
33
535
1
Ievēlēts
3
ZIGMUNDS CINKUS
235
72
53
447
2
Ievēlēts
4
ANNA SERMOLIŅA
238
67
55
440
3
7
EDGARS CĪRULIS
265
45
50
423
4
17
RAIMONDS ĶESTERIS
272
36
52
412
5
1
JURIS AIZEZERS
153
93
114
407
6
10
ZIEDONIS ALMANIS
258
34
68
394
7
16
ALLA JANŠEVSKA
256
35
69
394
8
11
JĀNIS KĀRKLIŅŠ
279
23
58
393
9
12
PĒTERIS GRASMANIS
268
28
64
392
10
6
JĀNIS SĒJĒJS
271
25
64
389
11
5
ATIS AIVARS
264
28
68
388
12
14
ĢIRTS RONIS
271
23
66
385
13
13
ILGA TĀLBERGA
276
20
64
384
14
9
ILMĀRS ROZENVALDS
275
18
67
379
15
15
VALDA GRĪNFELDE
281
14
65
377
16
18
INGUS KLIEČIS
265
22
73
377
17
8
ANITA ELERE
278
15
67
376
18