Grobiņas novada dome
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
AIVARS PRIEDOLS
230
1137
47
2753
1
Ievēlēts
6
ANNA VIŅĶELE
1063
200
151
1712
2
Ievēlēts
18
ELĪNA PIRTNIECE
1140
128
146
1645
3
Ievēlēts
9
ELGA JONASE
1099
142
173
1632
4
Ievēlēts
4
JĀNIS CIPRIĶIS
1130
124
160
1627
5
Ievēlēts
7
JEVGENIJS RUDENKO
1148
112
154
1621
6
Ievēlēts
2
ILVA MARKUS-NARVILA
1123
122
169
1616
7
8
VIZMA LAPUĶE
1097
135
182
1616
8
3
DZIDRA COBELE
1028
155
231
1587
9
16
MĀRIS JAUNSLEINIS
1161
85
168
1580
10
14
AIGARS GEDOVIUS
1159
82
173
1572
11
13
HARALDS PLADERS
1104
107
203
1567
12
5
MĀRIS STRELEVICS
1180
65
169
1559
13
17
OLAFS JĀKOBSONS
1191
59
164
1558
14
12
AGITA VANAGA
1136
84
194
1553
15
15
DZINTARS EKŠTEINS
1109
81
224
1520
16
10
SANITA PAVĀRE
1208
29
177
1515
17
11
SARMĪTE FREIMANE
1113
69
232
1500
18