Priekules novada dome
PARTIJA "LPP/LC"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
DAIGA EGLE
92
94
33
323
1
Ievēlēts
2
VACLOVS KADAĢIS
123
64
32
294
2
Ievēlēts
4
HENRIJS ĶERUŽIS
151
37
31
268
3
9
GUNTIS ŠALMS
151
36
32
266
4
12
KASPARS DZINTARS
169
27
23
266
5
3
LĪGA GŪTMANE
145
38
36
264
6
6
ANITRA ŠNEIDERE
149
34
36
260
7
10
INESE JAUNZEME
161
28
30
260
8
8
ZINAIDA VAMZE
163
26
30
258
9
11
LIENE ANDERSONE
159
26
34
254
10
13
INESE ŠTEINBERGA
168
19
32
249
11
16
JURIS KAĻIŅINS
164
19
36
245
12
5
ĢIRTS GRUDULIS
166
16
37
241
13
7
INESE PAULAUSKA
171
13
35
240
14
14
GATIS OZOLS
178
9
32
239
15
15
BIRUTA STRJUKIENE
164
16
39
239
16