Rucavas novada dome
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JĀNIS BĀRDULIS
42
92
29
239
1
Ievēlēts
2
VIJA STEPANOVA
106
42
15
203
2
Ievēlēts
3
DITA ROLE
102
36
25
187
3
13
SANITA CEPLENIECE
115
29
19
186
4
7
ROMĀRS TIMBRA
105
33
25
184
5
6
DAIGA GABRŪNA
125
22
16
182
6
10
JĀNIS GUNARS LĪCIS
124
21
18
179
7
12
GATIS GRAUDUŽIS
133
14
16
174
8
15
ARTIS ĶŪSIS
120
18
25
169
9
5
VALDA STADGALE
109
23
31
168
10
11
SANITA TIMBRA
127
14
22
168
11
16
GUNĀRS MIELAVS
133
6
24
158
12
4
VACLOVS MALAKAUSKS
129
7
27
156
13
14
ANITA PĒTERSONE
131
5
27
154
14
8
MALINDA GLUŽĢE
126
5
32
149
15
9
RIČARDS TOBERS
119
8
36
148
16