Rucavas novada dome
NOVADA ATTĪSTĪBAI
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
VIKTORS ČAMANS
34
193
6
472
1
Ievēlēts
4
INTA MERA
156
67
10
342
2
Ievēlēts
3
ANDRIS BRĪVKALNS
177
44
12
317
3
Ievēlēts
6
GEDIMINS SALMIŅŠ
168
47
18
314
4
Ievēlēts
2
ANTRA ATE
162
42
29
298
5
12
EDGARS RIEŽNIEKS
166
38
29
294
6
11
RAIMONDS PRIČINS
181
29
23
291
7
13
ANDRIS SKĀBARNIEKS
179
29
25
289
8
10
LINDA ČABLE
169
29
35
279
9
9
DAIGA GRENOVSKA
154
35
44
276
10
7
MARUTA ŠNIPKE
174
23
36
272
11
8
DZINTRA BĻINOVA
170
21
42
264
12
5
INESE LINDE
188
9
36
258
13