Rucavas novada dome
NOVADNIEKI
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(12)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
LĪGA STENDZE
23
38
5
103
1
Ievēlēts
12
ANITA VILKAULE
40
22
4
88
2
3
RINALDS SĪKLIS
42
16
8
78
3
1
ALDIS PREISS
38
17
11
76
4
4
GUNĀRS STOGŅIJENKO
48
11
7
74
5
6
SARMĪTE LIPARTE
46
12
8
74
6
8
SANDRA LIPARTE
46
11
9
72
7
5
EDGARS BODNIEKS
45
11
10
71
8
9
MARTA MAME
53
5
8
67
9
7
MĀRTIŅŠ OZOLIŅŠ
48
7
11
66
10
11
JĀNIS GLUŽĢIS
52
5
9
66
11
10
MĀRTIŅŠ RONKAITIS
50
5
11
64
12