Brocēnu novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(14)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
11
INGA SVARENA
263
72
22
636
1
Ievēlēts
9
GATIS ZOMMERS
272
64
21
629
2
Ievēlēts
1
SANTA SERGEJEVA
225
87
45
628
3
Ievēlēts
12
DAINIS ČŪDERS
270
54
33
607
4
Ievēlēts
6
JURIS TAŠKĀNS
263
55
39
602
5
14
GUNTA BULA
282
40
35
591
6
5
GINTA VĪGANTE
305
27
25
588
7
7
EDGARS PLANKAIS
257
51
49
588
8
3
RAIMONDS BALODIS
302
28
27
587
9
4
ULDIS JANSONS
294
32
31
587
10
2
ANTRA JANSONE
271
42
44
584
11
13
EVIJA RĪTIŅA
303
25
29
582
12
8
DACE VĪTOLIŅA
309
21
27
580
13
10
MADARA RAUTENBERGA
311
19
27
578
14