Talsu novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
AIVARS LĀCARUS
1238
1680
292
5253
1
Ievēlēts
6
ĢIRTS KALNBIRZE
2229
664
317
4212
2
Ievēlēts
8
ANDRIS GRĪNBERGS
2381
443
386
3922
3
Ievēlēts
3
ELGA VĒRDIŅA
2310
473
427
3911
4
Ievēlēts
17
JUZEFA KĻAVA
2387
417
406
3876
5
Ievēlēts
4
INA JURKEVIČA
2450
342
418
3789
6
Ievēlēts
5
VILNIS PŪCĪTIS
2458
307
445
3727
7
9
EDGARS ŠTERNS
2490
285
435
3715
8
16
ZINTIS VICINSKIS
2515
259
436
3688
9
2
SANDRA PĒTERSONE
2559
227
424
3668
10
7
AIVARS PUMPIŅŠ
2340
304
566
3603
11
12
DAINIS NORENBERGS
2373
280
557
3588
12
10
IVETA JANSONE
2319
301
590
3576
13
14
IVARS KOLODA
2558
181
471
3575
14
18
JĀNIS GRĪNBERGS
2633
143
434
3574
15
20
SANDIS PŪCE
2444
230
536
3559
16
13
GUNTIS BRAUNS
2573
159
478
3546
17
11
IVETA NIEDRĀJA
2616
125
469
3521
18
19
AINIS STŪRMANIS
2665
86
459
3492
19
15
JĀNIS GRAHOĻSKIS
2518
152
540
3477
20