Dundagas novada dome
TAVAM NOVADAM
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
GUNTA ABAJA
93
140
7
422
1
Ievēlēts
3
AIGARS ZADIŅŠ
127
88
25
352
2
Ievēlēts
5
BAIBA DŪDA
166
48
26
311
3
8
MAIRA REMESA
175
42
23
308
4
4
IMANTS LUDEVIKS
170
42
28
303
5
2
DZINTRA TAUNIŅA
174
36
30
295
6
6
EVITA ERNŠTREITE
181
29
30
288
7
15
ULDIS PUĻĶIS
185
27
28
288
8
11
OSKARS SPROĢIS
176
31
33
287
9
10
AIGARS KEHERS
182
27
31
285
10
9
VAIRA KAMARA
175
29
36
282
11
14
GUNTIS KĻAVIŅŠ
167
33
40
282
12
13
RUDĪTE BAĻĶĪTE
178
24
38
275
13
12
AIVA BURNEVICA
180
18
42
265
14
7
DZINTARS OZOLS
191
11
38
262
15