Dundagas novada dome
"NOVADNIEKI"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(14)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ALDONS ZUMBERGS
104
658
20
1577
1
Ievēlēts
4
ĒRIKS BĒRZKALNS
510
193
79
1053
2
Ievēlēts
5
ELMĀRS PĒTERHOFS
545
138
99
978
3
Ievēlēts
6
SMAIDA ŠNIKVALDE
559
129
94
974
4
Ievēlēts
8
REGĪNA RŪMNIECE
543
107
132
914
5
Ievēlēts
7
LINDA VĪKSNA
552
92
138
893
6
Ievēlēts
11
IRINA JĀNBERGA
593
70
119
890
7
Ievēlēts
12
TIJA LIEPA
607
52
123
868
8
2
INORA SPROĢE
581
63
138
864
9
10
ALDIS KREICERS
627
35
120
854
10
13
BAIBA LAUDĀNE
590
49
143
845
11
9
EDGARS KĀRKLEVALKS
523
79
180
838
12
14
BAIBA ŠUVCĀNE
605
29
148
820
13
3
GUNTA GINTERE
563
41
178
802
14