Dundagas novada dome
"STRĀDĀSIM KOPĀ"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(14)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
GUNTIS PIRVITS
119
145
27
478
1
Ievēlēts
5
VALDIS RANDE
124
140
27
473
2
Ievēlēts
3
UNA SILA
186
72
33
399
3
7
RAITIS KRISTIŅŠ
206
40
45
355
4
6
VISVALDIS FELDMANIS
203
40
48
352
5
8
GUNTIS OTOMERS
211
35
45
350
6
4
AIJA TARLAPA
219
28
44
344
7
10
SILVA ROZENBERGA
225
25
41
344
8
13
INĀRA ČAUNĀNE
205
34
52
342
9
2
ILMĀRS GEIGE
194
39
58
341
10
12
SANDRA SALCEVIČA
226
19
46
333
11
11
INGA UPENIECE
230
15
46
329
12
14
JĀNIS GULBIS
215
22
54
328
13
9
JĀNIS MAURIŅŠ
203
18
70
308
14