Dundagas novada dome
CILVĒKIEM!
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(14)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ULDIS KATLAPS
98
75
15
310
1
Ievēlēts
5
ASJA FELTA
110
69
9
310
2
Ievēlēts
2
BENITA OSE
100
63
25
288
3
10
INESE ŪDRE
142
32
14
268
4
6
ANDRIS KOJRO
117
44
27
267
5
3
ALDIS FELTS
120
42
26
266
6
4
NORIKA RĒRIHA
137
31
20
261
7
7
LIENE ŪDRIŅA
149
25
14
261
8
11
VALERIJS VASIĻJEVS
151
24
13
261
9
8
IMANTS ZINGNIKS
141
28
19
259
10
12
MĀRIS KRIĶĪTIS
149
22
17
255
11
9
ĢIRTS JĀNBERGS
147
16
25
241
12
13
BENEVENTA RUŽĀNE
155
9
24
235
13
14
ANITA NAZAROVA
148
12
28
234
14