Ventspils novada dome
"JAUNAIS LAIKS", "PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
GUNITA ANSONE
769
515
249
2201
1
Ievēlēts
3
MĀRIS DADZIS
1038
333
162
2106
2
Ievēlēts
8
AIRA KAJAKA
1090
295
148
2082
3
Ievēlēts
14
GINTA RODERTE
1115
252
166
2021
4
Ievēlēts
2
RAITIS KRŪMIŅŠ
1080
269
184
2020
5
Ievēlēts
7
NELLIJA SILEVIČA
1122
240
171
2004
6
Ievēlēts
12
AIVARS ČAKLIS
1121
220
192
1963
7
Ievēlēts
17
ELITA KUĢENIECE
1191
178
164
1949
8
4
JURIS ŠAURIŅŠ
1197
174
162
1947
9
6
ALDIS AUMALIS
1099
210
224
1921
10
9
LIGITA INDRIKSONE
1217
144
172
1907
11
13
LĀSMA MILLERE
1093
197
243
1889
12
11
ULDIS FRĪDENBERGS
1223
127
183
1879
13
10
AIGA STRAZDIŅA
1167
151
215
1871
14
16
PĒTERIS ELSTS
1226
105
202
1838
15
15
ĪRISA ROZE
1259
81
193
1823
16
5
ZIGRĪDA KRAUZE
1212
98
223
1810
17
18
ANDRIS BERNĀNS
1265
64
204
1795
18