Ventspils novada dome
"TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(10)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
GAIDIS BOŽE
101
75
12
327
1
Ievēlēts
10
DAINIS BLUMBERGS
125
41
22
283
2
4
RUTA PASTARE
128
32
28
268
3
9
DŽORDŽS GRANTS
136
25
27
262
4
7
SKAIDRĪTE SPROĢE
137
24
27
261
5
3
JOLANTA JAKUPĀNE
139
21
28
257
6
8
DZINTRA GRINBERGA
141
20
27
257
7
6
DACE PŪPOLIŅA
145
13
30
247
8
2
DZIDRA CERIŅA
123
23
42
245
9
5
NORMUNDS TREIJS
144
11
33
242
10