Jēkabpils pilsētas dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
AIVARS KRAPS
324
297
112
1199
1
Ievēlēts
4
MIERVALDIS ZIEDIŅŠ
448
166
119
1061
2
Ievēlēts
2
VIKTORS SAVINS
392
172
169
1017
3
3
KASPARS SKRUZMANS
468
129
136
1007
4
11
GUNTIS APSĪTIS
558
68
107
975
5
15
SPODRA PURVIŅA
516
89
128
975
6
6
ILONA SALMIŅA
534
79
120
973
7
7
INDRA SILIŅA
573
53
107
960
8
16
GATIS ŪBELIS
559
60
114
960
9
9
VELTA OZOLIŅA
550
63
120
957
10
5
JURIS ZĀLĪTIS
546
60
127
947
11
10
ILMĀRS DRUVIŅŠ
564
51
118
947
12
8
SKAIDRA PUTNIŅA
546
59
128
945
13
12
INESE BĒRZIŅA
562
45
126
933
14
13
JĀNIS KOĻESINSKIS
555
48
130
932
15
14
VLADIMIRS MAKAROVS
541
52
140
926
16