Jēkabpils pilsētas dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
BROŅISLAVS IVANOVSKIS
610
466
157
1860
1
Ievēlēts
15
VLADIMIRS RESKĀJS
815
255
163
1643
2
Ievēlēts
2
ANATOLIJS GRIGORJEVS
797
247
189
1609
3
9
ANDRIS RUTKO
896
188
149
1590
4
16
ZIGMĀRS ZEMZARS
856
196
181
1566
5
8
VALĒRIJS PETROVS
880
182
171
1562
6
5
INESE BERĶE
944
121
168
1504
7
12
VADIMS SEMOŅENKO
950
117
166
1502
8
6
JEĻENA ŠAPKINA
925
122
186
1487
9
4
HARIJS ROTKĀJS
946
109
178
1482
10
11
NADEŽDA KUSTOVA
952
103
178
1476
11
3
AIVARS ĢIRĢENS
874
138
221
1468
12
7
SERGEJS EGLĪTIS
962
92
179
1464
13
10
JURIS KRASTIŅŠ
1007
69
157
1463
14
13
LIGITA SIPKO
947
90
196
1445
15
14
ĻAĻA ŠUĻCEVA
979
73
181
1443
16