Aizkraukles novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(8)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
3
NIKOLAJS SOKOLS
96
64
18
271
1
Ievēlēts
1
VIKTORS IVANČIKOVS
59
75
44
256
2
2
JĀNIS OZOLS
97
56
25
256
3
7
IRINA VISOCKA
112
41
25
241
4
4
ANDRIS CIRMENIEKS
115
36
27
234
5
8
INA REĶE
119
32
27
230
6
6
DANA ISAJEVA
128
25
25
225
7
5
IEVA ŪTĒNA
130
23
25
223
8