Pļaviņu novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JĀNIS DAĢIS
119
155
39
487
1
Ievēlēts
3
AIGARS LUKSS
196
68
49
390
2
Ievēlēts
5
ANDREJS BĒRZIŅŠ
200
57
56
372
3
4
ANSIS SALIŅŠ
200
55
58
368
4
6
KRISTĪNE RULLE
213
48
52
367
5
7
BRIGITA KRAUZE
217
44
52
363
6
8
KASPARS MEINUZS
219
41
53
359
7
15
ZIGRĪDA PAVLOVIČA
199
46
68
349
8
12
ILZE ŠKAPARE
212
39
62
348
9
2
BIRUTA PUDNIECE
195
45
73
343
10
14
ANDRIS RŪTIŅŠ
219
33
61
343
11
13
LUDMILA SEVEROVA
223
29
61
339
12
10
MĀRTIŅŠ DAĢIS
216
31
66
336
13
11
ANDIS SKRABUTENS
219
26
68
329
14
9
MĀRĪTE SKRABUTENA
228
18
67
322
15