Pļaviņu novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
AINĀRS ARNĪTIS
138
372
20
949
1
Ievēlēts
2
VLADIMIRS SAMOHINS
252
189
89
697
2
Ievēlēts
4
ANDREJS KAČKĀNS
322
103
105
595
3
Ievēlēts
8
ILONA LAZDA
362
69
99
567
4
Ievēlēts
10
ILZE SEIPULE
364
63
103
557
5
9
NORMUNDS VINGRIS
353
59
118
538
6
7
ARVĪDS PĪPKALĒJS
330
68
132
533
7
3
JĀNIS KĀRKLIS
356
44
130
511
8
12
VALENTĪNS TKAČENKO
357
43
130
510
9
5
BRUNO SĪMANIS
358
40
132
505
10
16
RITA GINAITE
365
36
129
504
11
17
VALDIS HERMANIS
378
25
127
495
12
11
INNA KOSTINA
326
44
160
481
13
18
JUTA IVANOVA
372
20
138
479
14
6
ANTONIJA SEVOSTJANOVA
365
23
142
478
15
15
RENĀTE SMEĶE
352
27
151
473
16
14
JĀNIS LEJNIEKS
347
20
163
454
17
13
IGORS FETKUĻINS
317
27
186
438
18