Kokneses novada dome
"TAUTAS PARTIJA", "PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
VIESTURS CĪRULIS
342
710
95
1988
1
Ievēlēts
2
MĀRIS REINBERGS
640
305
202
1476
2
Ievēlēts
13
JĀNIS MIEZĪTIS
799
219
129
1463
3
Ievēlēts
18
DAINIS VINGRIS
825
201
121
1453
4
Ievēlēts
9
ANDA ELSTE
790
213
144
1442
5
Ievēlēts
5
IMANTS BALODIS
728
221
198
1396
6
Ievēlēts
3
LAUMA ĀRE
807
159
181
1351
7
Ievēlēts
14
EDGARS MIKĀLS
830
136
181
1328
8
Ievēlēts
8
INGUNA DOKTORE
851
113
183
1303
9
Ievēlēts
7
ĒRIKS CĪRULIS
814
128
205
1296
10
17
AIJA SKUDRA
840
110
197
1286
11
16
VITĀLIJS RŪRĀNS
814
119
214
1278
12
12
JĀNIS LIEPIŅŠ
855
96
196
1273
13
10
IVETA HVECKOVIČA
847
99
201
1271
14
6
ELVĪRA BROKA
806
110
231
1252
15
4
JĀNIS BAKMANIS
803
105
239
1239
16
15
BENITA PECIŅA
836
74
237
1210
17
11
INGA ĶIEĢELE
851
50
246
1177
18