Dobeles novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ANDRIS ELKSNĪTIS
281
472
185
1451
1
Ievēlēts
2
GUNTIS SAFRANOVIČS
449
386
103
1447
2
Ievēlēts
10
BAIBA LUCAUA
671
111
156
1119
3
Ievēlēts
4
IRĒNA ZAĶE
623
132
183
1113
4
5
ZELTĪTE ZAĻAISKALNA
623
120
195
1089
5
6
RAITIS ČIVČS-VAIVADS
670
92
176
1080
6
8
IRĒNA EIDMANE
668
92
178
1078
7
13
NORMUNDS AGRUMS
720
58
160
1062
8
14
ILONA STANGA
721
56
161
1059
9
20
INDULIS KĀRKLIŅŠ
724
48
166
1046
10
3
MĀRĪTE ZVEJNIECE
545
136
257
1043
11
16
ELGA GINTERE
710
53
175
1042
12
11
MĀRĪTE KREITENBERGA
715
47
176
1035
13
15
DACE BLŪMA
725
42
171
1035
14
12
DAIGA MILLERE
726
39
173
1030
15
18
LĀSMA KRAMA
731
36
171
1029
16
9
AĻĢERDS ANTANOVIČS
711
44
183
1025
17
7
LĪGA STEPIŅA
701
48
189
1023
18
19
RUTA IGOVENA
730
25
183
1006
19
17
EDUARDS BĒRZIŅŠ
713
28
197
995
20