Tērvetes novada dome
NĀKOTNES VĀRDĀ
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
NORMUNDS NARVAIŠS
56
78
5
242
1
Ievēlēts
3
ANITA KALAŽA
76
43
20
192
2
Ievēlēts
13
ELMĀRS ANTONS
83
37
19
187
3
11
ĒRIKA MAZURE
92
30
17
182
4
9
INESE DEŅISOVA
98
22
19
172
5
10
GAIDA TURKA
89
24
26
167
6
4
DAINA KAUFMANE
95
20
24
165
7
2
DAINA STRAPCĀNE
66
34
39
164
8
8
DACE VĀCERE
99
17
23
163
9
12
GATIS GRANTS
96
18
25
162
10
5
JĀNIS ANTONS
93
18
28
159
11
7
JANA JANSONE
105
8
26
151
12
6
DAIGA FREIDENFELDE
90
14
35
148
13