Tērvetes novada dome
"BUKAIŠI"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(5)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
INESE BLŪMA
25
29
5
100
1
Ievēlēts
3
EDVĪNS BERŽINSKIS
24
24
11
89
2
4
ELMĀRS JEKŠEVICS
36
16
7
85
3
5
RITA SEGLIŅA
31
13
15
74
4
2
REGĪNA ALEKSEJENKO
30
13
16
73
5