Tērvetes novada dome
"JAUNLATVIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(12)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
11
RAIVO ZALCMANIS
49
35
4
152
1
Ievēlēts
1
ANITRA SKALBIŅA
57
24
7
138
2
3
SANDRA LATIŠA
63
20
5
136
3
9
MAIRITA ULANOVA
62
19
7
133
4
2
ULLA KAVICKA
57
21
10
132
5
10
DZINTRA SIRSONE
60
19
9
131
6
7
JURIS LEGZDIŅŠ
59
16
13
124
7
12
AIVARS LACBERGS
68
11
9
123
8
4
MARITA MILTA
69
10
9
122
9
5
LILITA KLOVA
59
15
14
122
10
6
INESE VEDĻA
72
5
11
115
11
8
RASMA RAPA
69
6
13
114
12