Jelgavas novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(5)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
VITĀLIJS JAKOVELS
88
245
23
798
1
Ievēlēts
2
DENISS PIĻŠČIKOVS
166
155
35
696
2
5
IRINA DOLGOVA
166
145
45
676
3
3
JANA KRASTIŅA
179
137
40
673
4
4
MĀRIS VĪKSNA
189
112
55
633
5