Viesītes novada dome
"VIESĪTES NOVADS-MŪSU MĀJAS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
JURIS LĪCIS
236
176
79
657
1
Ievēlēts
4
IVETA LĪCE
265
156
70
646
2
Ievēlēts
12
MĀRIS MALCENIEKS
347
74
70
564
3
Ievēlēts
1
ALFONS ŽUKS
193
143
155
548
4
Ievēlēts
8
IVETA TĪRUMNIECE
314
82
95
547
5
3
MODRIS LĀČPLĒSIS
336
70
85
545
6
13
RUDĪTE FELDMANE
348
61
82
539
7
7
GUNTA DOBROVSKA
342
62
87
535
8
10
AIGARS MIEZĪTIS
344
61
86
535
9
6
JURIS ERNIŅŠ
323
70
98
532
10
11
ANITA RUDZĪTE
339
61
91
530
11
5
JĀNIS OSIS
326
64
101
523
12
14
RUTA MAŠINSKA
339
57
95
522
13
9
IVETA MAŠEVSKA
336
56
99
517
14
16
JĀNIS BIRSTE
316
65
110
515
15
15
VIKTORS ĻAHTIŅINS
317
57
117
500
16