Krustpils novada dome
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
KĀRLIS PABĒRZS
252
729
104
1849
1
Ievēlēts
7
DZINTARS KALNIŅŠ
566
247
272
1199
2
Ievēlēts
16
LĪGA LIEPIŅA
648
193
244
1173
3
Ievēlēts
2
AIVARS JAKSONS
636
198
251
1171
4
Ievēlēts
13
KĀRLIS STARS
673
170
242
1152
5
Ievēlēts
14
SPODRIS BĒRZIŅŠ
698
149
238
1135
6
Ievēlēts
5
DACE BROKA
695
149
241
1132
7
Ievēlēts
4
JĀNIS PASTARS
743
101
241
1084
8
15
DACE VĪTOLA
711
117
257
1084
9
8
DACE KALNIŅA
718
106
261
1069
10
11
SANDRA KAĻEIŅIKOVA
743
92
250
1066
11
10
VALĒRIJS INDĀNS
780
73
232
1065
12
9
ILZE BIČEVSKA
760
62
263
1023
13
17
JEVGĒNIJS DETLEVKINS
759
60
266
1018
14
3
VIJA STIEBRIŅA
701
87
297
1014
15
6
INESE BRAMANE
761
57
267
1014
16
12
AINA KRŪMIŅA
762
53
270
1007
17
18
SVETLANA LĀCE
752
49
284
989
18