Krustpils novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
MIRDZA ZIRNĪTE
38
183
9
449
1
Ievēlēts
3
VALDIS OZOLIŅŠ
175
32
23
284
2
Ievēlēts
4
INITA BEINAROVIČA
175
31
24
282
3
12
JĀNIS TROKŠA
161
35
34
276
4
5
ILUTA RANDOHA
182
23
25
273
5
7
LEONTĪNE OZOLIŅA
177
25
28
272
6
13
INETA SPELDZIŅA
195
13
22
266
7
9
ILZE STUPĀNE
186
15
29
261
8
10
REGĪNA VILNRAGA
188
13
29
259
9
2
GUNDEGA EGLĪTE
195
9
26
258
10
14
ANDRIS STALIDZĀNS
201
6
23
258
11
6
AIJA SEMJONOVA
195
8
27
256
12
11
EDGARS TURKOPOLIS
193
9
28
256
13
8
DZINTARS ŠVIRKSTS
196
7
27
255
14
15
GUNĀRS GŽIBOVSKIS
195
7
28
254
15