Krustpils novada dome
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
KORNĒLIJA BRŪNIŅA
300
194
62
766
1
Ievēlēts
1
JĀNIS KALNIŅŠ
285
197
74
757
2
Ievēlēts
4
PĒTERIS GRAVĀNS
324
149
83
700
3
Ievēlēts
16
OĻĢERTS STALIDZĀNS
329
126
101
659
4
Ievēlēts
9
ANITA PUTKA
385
83
88
629
5
10
ILONA ZALĀNE
385
79
92
621
6
3
ARITA ZĀLE
374
83
99
618
7
15
ANITA RULIETE
400
68
88
614
8
5
VALDA KALNIŅA
428
44
84
594
9
12
ARTŪRS SERŽĀNS
420
45
91
588
10
8
MĀRTIŅŠ ZAĻAIS
414
45
97
582
11
11
MAIJA KĪNE
410
46
100
580
12
17
AIJA VETERE
418
42
96
580
13
18
DZINTRA MIKANOVSKA
418
41
97
578
14
6
VILNIS EGLĪTIS-TROPULIŅŠ
428
29
99
564
15
14
VALENTĪNA CARJOVA
415
34
107
561
16
7
IMANTS GEDUŠS
402
38
116
556
17
13
PĒTERIS KJAZJA
406
34
116
552
18