Krustpils novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(9)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
GENADIJS IVANOVS
60
41
16
183
1
Ievēlēts
1
SERGEJS VOLKOVS
65
38
14
182
2
5
JURIS PURIŠKEVIČS
68
33
16
175
3
3
MARIJA PUĶĪTE
77
25
15
168
4
4
ROBERTS DRAŠKO
75
24
18
164
5
9
INETA SKRAUČA
81
20
16
162
6
7
VASILIJS BOGOVIČS
78
21
18
161
7
6
ALEKSANDRS RAŠČEVSKIS
80
17
20
155
8
8
RAISA DMITRIJEVA
81
16
20
154
9