Kandavas novada dome
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ALFREDS ĶIEĢELIS
251
574
137
1604
1
Ievēlēts
2
SILVIJA TILTIŅA
531
296
135
1328
2
Ievēlēts
3
IVARS LASIS
647
153
162
1158
3
Ievēlēts
13
AIVARS DAINIS FREIMANIS
707
100
155
1112
4
Ievēlēts
10
AKSILDA PETREVICA
712
97
153
1111
5
Ievēlēts
15
IVARS NARVILS
731
86
145
1108
6
12
IVARS BAMBIS
727
82
153
1096
7
17
SIGNE EZERIŅA
750
69
143
1093
8
18
ILGVARS DIŠLERS
728
80
154
1093
9
14
DZINTRA LINDE
732
75
155
1087
10
6
GAĻINA BALODE
739
71
152
1086
11
11
ANDRA EIMANE
743
67
152
1082
12
4
JĀNIS KĀLIS
720
75
167
1075
13
5
HELMUTS ZANDBERGS
749
60
153
1074
14
9
MĀRTIŅŠ UŽĀNS
750
58
154
1071
15
8
LAIMA GRICJUS
764
49
149
1067
16
7
INGA JUNKURĒNA
762
44
156
1055
17
16
SANDRA LEITE
750
45
167
1045
18